Առաւօտեան զրոյց լռութեան հետ
Armweeklynews.am   » »  ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Առաւօտեան զրոյց լռութեան հետ

 
Առաւօտեան զրոյց լռութեան հետ.

Տիեզերական մեծագոյն գաղտնիքները վերծանելու լաւագոյն եղանակը զանոնք ապրիլն է համակ էութեամբ: Բնութեան ու մարդ արարածին տարերքը կը նոյնանան ,երբ մարդ անքակտելի կապ կը հաստատէ բնութեան տարրերուն հետ: Լեռներու եւ ծովերու գրկխառնումը կը հատէ ճչացող լռութիւնը...

Բնութիւնը մեծագոյն միջնորդն է Աստուած եւ Մարդ փոխյարաբերութիւնները ընկալելու համար:

Թախծանուշ մեղեդի մը կը բխի մեր հոգիներուն խորերէն ,որ մերթ կ՛արտայայտուի լեռներու սրաթռիչ կարօտով,մերթ ծովերու անյատակ ալիքներու շառաչով ,մերթ թռչուններու քաղցրանոյշ դայլայլով...

Երբ մեծ խխունջը ծովի ափին կը դնենք մեր ականջին, մեզի կը թուի, թէ , ծովու ալիքներուն ձայնը կը լսենք իրականութեան մէջ սակայն , մենք մեր արեան շրջանառութեան արձագանքը կ՛ըմբոշխնենք, կամ մեր սիրտը կը լսենք:

Այս ենթագիտակցութիւնն է եւ այդ զգացումը խռովայոյզ սարսուռով , մեղեդիի նման կը հոսի մեր երակներուն ընդմէջէն:

Լռութիւնը վերադարձ է հոգու խորերը. տիեզերական գերագոյն խորհուրդը այնտեղ է թաքնուած:

Լռութիւնը խորհուրդներ կը ծնի, լռութիւնը կը ճչայ ,կը պեղէ հոգիներու խորքն ու կ՛արտահանէ ամենագեղեցիկ ապրումները ,յոյզերը ...
Յ
ոյզե՜ր, որոնք շարասիւնով կը հոսին ,կը մարմնաւորուին, կը բացայայտեն հոգիներու տարերքը՝ արտասուաթոր մրմունջներ եռեւեփող լաւաներ:

Ո՞վ կրնայ թերթել հոգիներու առեղծուածային խորունկ շերտերը ... եթէ ոչ լռութեան խռովքը: Գետերու խոխոջով եւ ծառերու սօսափիւններով միաձուլուելու ցանկութիւն մը կը թեւածէ բնութեան պարարտ անդաստանին մէջ... խոկալ ,անէանալ եւ յաւերժանալ Աստուծոյ հետ:

Արաքս Փիլավճեան

Armweeklynews.am
10:28 AM 8/18/2014
  Մշակութային լրահոս  
Էրոլ Սարաֆեանի կերտած Կոմիտաս Վարդապետի արձանը Պոլսո պատրիարքարանի մեջ [06.06.2016]
ԱՐԱՔՍ ՓԻԼԱՒՃԵԱՆԻՑ Կարօտի ու թախծի քրոնիկոններ [05.06.2016]
William Saroyan: Kalbin Dili ve Bitlis [05.06.2016]
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԱՄՍԹԷՐՏԱՄԱՅ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ [03.06.2016]

Rouben Sevak: I sing a last song to my old soul in gloom… [31.05.2016]

Ֆրանսան այնքան ազատ է , որ երկրին մեծերն իրենց ընտրած ժողովուրդին դէմ կ՛ելլեն [27.05.2016]
Սուրիա – խոյս տալ թէ մնալ` Հալէպի բնակիչներուն ողբերգութիւնը [27.05.2016]
Գարեգին Նժդեհի կոչը՝ Մեծ Ղարաքիլիսայի (Վանաձոր) բնակչությանը-1918, մայիս [25.05.2016]
Այս ի՜նչ ողորմելիութիւն է. ո՞ր դարուն մէջ կ'ապրինք արդեօք [16.05.2016]
Վարդգէս Գուրուեան - Պոյքոթենք Թրքական Արտադրութիւնները [18.04.2016]
Моника Белуччи: я верю в важность религии, верю... как в философию![14.05.2016]
ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ- ԵՐԱՆԻ ԹԷ ԻՆԾԻ ԽԱՅԹԷ [13.05.2016]
Sketches of Ancient Armenian Costumes by Eugène Lacoste (1877-1878) [12.05.2016]
 Արխիվ » 2011-16
© 2010-2014  Կապը »  Contacts Այցելեք » Facebook